Com treballo

La sala de psicomotricitat i la terapeuta ofereixen a l’infant, un dispositiu que el conté i li permet transitar des de la pròpia subjectivitat (món intern) a l’acomodació al seu entorn (món exterior i la seva vida diària).

  • Primera entrevista: On escoltem la demanda de la família i proposem el treball terapèutic.
  • Valoració de les necessitats l’infant: Tres sessions d’observació interactiva i una de retorn a la família, on elaborem el projecte d’intervenció.
  • Entrevistes periòdiques amb la família, on parlem de l’evolució de l’infant i els acompanyem a comprendre la expressivitat psicomotriu del seu fill/a.
sala de reunió

Com és una sessió de teràpia?

Les sessions de teràpia tenen un dispositiu espacial i temporal concret que contenen i donen seguretat d’acció a l’infant.

  • Primer moment on ens traiem les sabates per entrar a la sala.
  • Segon moment d’expressivitat motriu. És el moment central de la sessió, on apareix el joc sensoriomotriu i/o simbòlic.
  • Tercer moment de representació: On podem posar paraules a allò viscut i posar distància emocional, per passar a la representació, mitjançant l’expressió plàstica, gràfica o verbal.
  • Sortida i comiat.
Abrir chat
1
Alguna consulta?
Hola. En què puc ajudar-te?